חוק הנוטריונים

חוק הנוטריונים בישראל (התשל”ו, 1976) מסדיר את סמכויות הנוטריון, תכלית פעולותיו ומי רשאי לשמש כנוטריון. בצדו של חוק זה מצויות גם תקנות הנוטריונים המהוות חקיקת משנה משלימה וקובעות כיצד אמור הנוטריון לבצע את עבודתו בפועל.

מאמר זה ישמש אתכם להבנת תפקידו של הנוטריון בכללותו ומה קובע חוק הנוטריונים משלב ההסמכה ולאורך כל פעולותיו השוטפות.

הנושאים העיקריים של חוק הנוטריונים

מי רשאי לכהן כנוטריון?

נוטריון הוא למעשה עורך דין שהוסמך לביצוע פעולות נוטריוניות בהתאם לחוק הנוטריונים, כמו למשל אישור מסמכים, אישור חתימה, אישור נכונות של תרגום ועוד. אישורים אלה תופסים משקל רב מבחינה רשמית וראייתית במדינת ישראל ולכן שותפים לתהליכים משפטיים, ציבוריים ובירוקרטיים רבים.

חשוב לזכור כי לא כל עורך דין מהווה נוטריון, אלא רק מי שקיבל לכך רישיון בסיומו של תהליך קבלה והסמכה קפדני. כדי לקבל את הרישיון, על עורך הדין לעמוד במספר קריטריוני סף שנקבעו לשם כך בחוק הנוטריונים:

 • מעמד של אזרח ישראלי/ תושב קבע.
 • וותק של עשור ומעלה בעריכת דין.
 • ביצוע השתלמות מקצועית של 8 שעות לימוד שתתקיים טרם קבלת הרישיון.
 • העדר רקע של עבירות שיש עמן קלון.
 • רישיון תקף מלשכת עורכי הדין.

סמכויות מרכזיות לפי חוק הנוטריונים

סעיף 7 לחוק מגדיר את כל סמכויות הנוטריון. זוהי רשימה סגורה שאיננה זוכה להרחבה לפעולות אחרות, משמע שהיא לא תשתנה בהתאם לשיקול הדעת או הצורך המשפטי המקביל של הלקוח.

 1. מתן אישור כי פלוני חי (אישור חיים) – מדובר במסמך שזוכה לתוקפו הרשמי והמשפטי רק כאשר אדם מצהיר בהצגת זהותו וחתימתו כי הוא עודנו בחיים, לצורך הוכחה או טענה כלשהי. החוק קובע כי אותו אדם מוכרח להתייצב פיזית מול הנוטריון, לעבור תהליך זיהוי ספציפי ולקבל בו במקום את האישור.
 2. ייפוי כוח נוטריוני – ייפוי כוח בחתימתו של נוטריון מהווה מסמך משפטי חזק, הנדרש לעתים בהליכים פורמליים מסוימים כמו למשל קבלת משכנתא.
 3. אישור נכונות של מסמך – נוטריון הוא הגורם הבלעדי שמוסמך לאשר את תקינותו ונכונותו של מסמך רשמי או משפטי, כדי להעניק לו מעמד חוקי.
 4. תרגום נוטריוני ואישור על נכונות של תרגום – מסמכים רבים כתובים בשפה שאיננה בלשון מדינת היעד, כמו למשל תעודה אקדמית שהתקבלה בגין לימודים מעבר לים. ולכן על מנת להוכיח את כשירותו המדויקת של המסמך (גם לאור אמנת האפוסטיל עליה חתומה ישראל לצד כ-120 מדינות נוספות), עליו לעבור תרגום מקצועי ולקבל לגביו אישור מצד הנוטריון. ככל שאותו נוטריון דובר את שתי השפות, באפשרותו לשמש גם כמתרגם המסמך.
 5. עריכת צוואה נוטריונית – סוג זה של צוואה נקרא “צוואה בפני רשות” ומהווה את אחת הצורות המקובלות והנפוצות לעריכת צוואה, שהיתרון המרכזי שלה הוא צמצום האפשרות העתידית להתנגד לצוואה ולנסות לבטלה.
 6. אישור הסכם ממון – בני זוג טרם נישואיהם רשאים לנסח הסכם ממון ולספק לו אישור נוטריוני, המשקף את רצונותיהם הכנים של בני הזוג, שבאו לידי ביטוי בדרך חוקית, ללא הפעלת לחצים או מניפולציה ומרצונם הטוב, האמיתי והחופשי.

שכר טרחת הנוטריון

חוק הנוטריונים קובע גם כי שכר הטרחה ייגבה נפרד לחלוטין מזה המשולם לנוטריון במעמדו כעורך דין (שם התעריף נקבע גלובלית או שעתית, במסגרת מו”מ עם הלקוח). תעריף שכר הטרחה מתעדכן באופן שנתי בתקנות הנוטריונים ואין לגבות יותר או פחות ממנו, תמורת כל שירות שנקבע בחוק בעבור פעולות הנוטריון.

בטבלה הבאה תמצאו את מחירי שכר הטרחה המלאים של הנוטריון, בתעריפים המעודכנים לשנת 2023:

סוג השירות

 

התעריף לשנת 2023

אימות חתימה על מסמך

 

178 ₪

עבור כל חותם נוסף: 70 ₪

עבור כל העתק נוסף: 70 ₪

 

אישור נאמן למקור

 

70 ₪ לעמוד הראשון

5 ₪ לכל עמוד נוסף

23 ₪ לכל העתק נוסף של העמוד הראשון

5 ₪ לכל העתק נוסף של עמוד שני והלאה.

 

אישור נכונות של תרגום

 

עד מאה מילים ראשונות: 224 ₪

עד מאה מילים נוספות: 178 ₪

מעל מאה מילים נוספות ועד אלף מילים: 86 ₪.

 

אישור צוואה נוטריונית

 

259 ₪ לחותם יחיד

132 ₪ לכל חותם נוסף

79 ₪ לכל העתק.

 

אישור חיים (אישור שפלוני חי)

 

178 ₪

 

אישור על הצהרה (תצהיר נוטריוני)

 

180 ₪ למצהיר ראשון

72 ₪ לכל מצהיר נוסף

 

העדה של מסמך סחיר

 

עד סכום מסמך של 80,700 ₪ – 1,136 ₪

מעל לסכום זה: 2,430 ₪.

 

אימות הסכם ממון טרום הנישואין

 

384 ₪

68 ₪ לכל העתק נוסף.

 

פעולות שלא נקבע להן מחיר בתקנות

 

לפי התעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין.

אם אין קביעה מצד הלשכה – 281 ₪.

 

פעולות נוטריוניות מחוץ למשרד

 

לכל שעה ראשונה או חלק ממנה – 578 ₪

כל חצי שעה נוספת או חלקה – 178 ₪

לא כולל הוצאות נסיעה ושעות חריגות.

 

 

סעיפים מרכזיים בעבודת הנוטריון

לאורך השנים התווספו תקנות שונות בנוגע לעבודה ולסמכויות הנוטריון, אך נביא כעת את הסעיפים העיקריים שמשקפים את חוק הנוטריונים:

הוכחת זכות חתימה

סעיף 3 קובע כי הנוטריון מחויב לקבל הוכחה בכתב בנוגע לחותם שלפניו. לפיכך, עליו לדרוש מהחותם להזדהות בשמו, להציג תעודת זהות ולעתים להשיב לשאלות נוספות שמשקפות את זהותו המוחלטת.

בירור כשרות משפטית

על הנוטריון לבדוק האם העומד לפניו אכן כשיר לביצוע הפעולה אותה הוא דורש לקיים, הן מבחינת הגיל והן כדי לאפיין מצבים של פסול דין.

ציון הערות מיוחדות

הנוטריון מוכרח להשתכנע כי העומדים לפניו מבינים כיאה וכיאות את מעשיהם והשלכות הפעולה המבוקשת. אם מדובר במקרים מיוחדים, כמו למשל אדם אילם המוסר את צוואתו, על הנוטריון לציין כי אכן השתכנע שאותו אדם מבין לעומק את משמעות הדברים.

אישור לגבי שכר הטרחה

על מנת לאכוף את גביית שכר טרחת הנוטריון לפי חוק, מורה סעיף 17 לתקנות כי הנוטריון מחויב לציין בתוך האישור הנוטריוני את גובה שכר הטרחה שגבה תמורת שירותיו.

לסיכום

חלק מעורכי הדין בישראל מוסמכים לעבוד כנוטריונים על פי חוק ובכך לקבל על עצמם תחומי עבודה וסמכויות נוספות, בכפוף לחוקים ולתקנות מדויקים שנקבעו לכך. תפקידם של הנוטריונים בא לידי ביטוי בצורך להגן ולעגן מסמכים בעלי עניין רשמי, שנדרשים להצגה ברשויות, בהליכים משפטיים ובירוקרטיים מגוונים. הסמכתו של הנוטריון עוברת דרך תהליך הכשרה ספציפי ובהתאם לעמידה בתנאים ברורים כפי שקובע חוק הנוטריונים בישראל. בסיומה יהיה רשאי הנוטריון לפעול למען לקוחות מגוונים ובטווח רחב של נסיבות אפשריות סביב דינים אזרחיים, דיני מקרקעין, דיני חוזים, דיני חברות ועוד.

נגישות

שליחת מסמכים לנוטריון

צרפו את המסמך הרצוי והשאירו פרטים נוספים. התרגום יתבצע על ידי עו"ד ונוטריון ובמידת הצורך יצור עמכם קשר להשלמת מידע נוסף. למען הסר ספק, הרמה המקצועית של השירות וזכויותיכם כלקוחות נשמרת גם כאשר המסמכים נשלחים כאן.

וקטור מאזניים
נוטריון אונליין זמין עכשיו!